Kto sme?

Kto sme?

Spoločnosť Backend vznikla v roku 2015. Napriek tomu, že sme stále malá a mladá spoločnosť, máme veľkú ambíciu dlhodobo rásť. Od toho sa odvíjajú aj naše hodnoty. Na projektoch pracujeme s víziou pomáhať spoločnostiam dosahovať stanovené ciele efektívnymi a inovatívnymi riešeniami. Keďže veríme, že na ceste za úspechom skratky neexistujú, klientom navrhujeme webové systémy na mieru a bez šablón. Pracujeme s unikátnym kódom a vytvárame tak stránky či aplikácie poskytujúce ideálny užívateľský zážitok.

Kvalitne odvedenou prácou, ústretovou komunikáciou a férovým prístupom budujeme dobré a dlhodobé medziľudské vzťahy. Tieto hodnoty uplatňujeme aj v rámci nášho tímu. Uvedomujeme si totiž ich pozitívny prínos na výsledky našej práce, ktoré následne ovplyvňujú aj celkovú spokojnosť klientov.

Tvoríme online aplikácie s pridanou hodnotou pre Váš biznis. Kladieme dôraz na výsledok, použiteľnosť a podporu do budúcna.

Čo robíme a ako to robíme

Vy poznáte konkrétny cieľ, my zasa inovatívne spôsoby, akými ho dosiahnete. Na to, aby ste na konci projektu získali to najefektívnejšie riešenie, potrebujeme však na začiatku spojiť sily. So zámerom sa musíme dôkladne oboznámiť a pochopiť jeho účel. Následne je náš tím profesionálov pripravený premeniť vaše offline biznis ciele a vízie na online skutočnosť.
Pri niektorých, hlavne menších projektoch, nie sú niektoré z nasledujúcich krokov nevyhnutné.

ÚVODNÉ STRETNUTIE

Slúži na zoznámenie sa s vami, vašim biznisom a požiadavkou, s ktorou potrebujete pomôcť.

VYPRACOVANIE HRUBÉHO KONCEPTU PROJEKTU

Na základe vášho opisu alebo vami dodaných podkladov vypracujeme predbežný koncept projektu.

SCHVÁLENIE KONCEPTU

Vypracujeme hrubé zadanie projektu, ktoré Vám pošleme na schválenie.

CENOVÁ PONUKA NA TVORBU PROJEKTOVEJ ŠPECIFIKÁCIE A HRUBÝ CENOVÝ ODHAD

Po odsúhlasení zadania vypracujeme cenovú ponuku na dodanie diela. V prípade, že sa jedná o väčší projekt, dodáme ponuku na vypracovanie detailnej projektovej špecifikácie.

SCHVÁLENIE CENOVEJ PONUKY A OBJEDNÁVKA PROJEKTOVEJ ŠPECIFIKÁCIE

Po odsúhlasení cenovej ponuky z vašej strany je všetko pripravené. Môžeme začať detailne rozoberať požiadavku a navrhnúť riešenie.

TVORBA ŠPECIFIKÁCIE V ÚZKEJ SPOLUPRÁCI SO ZÁKAZNÍKOM

Ak to rozsah a povaha projektu vyžaduje, vypracujeme najskôr detailné zadanie, realizačný projekt.

DODANIE PROJEKTOVEJ ŠPECIFIKÁCIE A CENOVEJ PONUKY

Dokument s detailným popisom funkcionalít riešenia vhodný ako zadanie pre následné programovanie a implementáciu riešenia do reálnej prevádzky.

SCHVÁLENIE PROJEKTOVEJ ŠPECIFIKÁCIE, CENOVEJ PONUKY A OBJEDNÁVKA DIELA

Po skompletizovaní zadania sa spustí vývoj riešenia.

ZHOTOVENIE DIELA

Na základe vypracovanej projektovej špecifikácie postupne vypracujeme dielo, ktorého jednotlivé časti budeme priebežne odovzdávať na schválenie zákazníkovi.

DODANIE, PREVZATIE A ZAŠKOLENIE NA PRÁCU S DIELOM

Zaškolíme Vás na každodennú prácu s dielom a vypracujeme Vám video návody, ktoré Vám pomôžu pri práci. Tieto návody budete mať vždy k dispozícii po prihlásení sa do administrácie.

ÚDRŽBA A PODPORA

Po odovzdaní projektu naša práca nekončí, práve naopak. K dispozícii vám sme aj naďalej a systém budeme udržiavať v 100% stave aj v prípade nepredvídaných vonkajších zmien. Taktiež sme pripravení vám poradiť ohľadom dodaného riešenia, prípadne zapracovať nové požiadavky.

Čo nerobíme a prečo

Z názorového presvedčenia ako spoločnosť nepracujeme na hazardných stránkach, weboch pre dospelých, politické strany ani inštitúcie. Prosíme o pochopenie a ďakujeme za rešpektovanie týchto podmienok.

V prípade, že by vzájomná spolupráca nebola obojstranne výhodná, sme nútení jej nadviazanie, bohužiaľ, vopred odmietnuť.

Čiastkové úlohy a služby, ako dorábanie či prerábame iných kódov, neposkytujeme. Nepracujeme totiž s Wordpressom, Drupalom, Joomlou ani ďalšími komerčnými CMS systémami.

Nevenujeme sa ani priamemu marketingu, ako napríklad PPC kampane, správa FB či IG účtov a podobne. Napriek tomu myslíme na to, aby váš projekt v rámci našich kompetencií fungoval na profesionálnej úrovni.

V prípade, že projekt vyžaduje textový obsah, autentické fotografie zamestnancov, konkrétnych produktov alebo priestorov, vieme vám odporučiť niektoré z našich partnerských firiem. Vyššie menované služby totiž neposkytujeme.

Ak ste si zaobstarali doménu alebo hosting u iného poskytovateľa, pri problémoch využite podporu zahrnutú v cene. Údržbu a poradenstvo totiž poskytujeme výhradne pre služby zakúpené u nás. Ďakujeme za pochopenie.

Ponúkame to, čo potrebujete? Kontaktujte nás.